Wayne Bridge ไม่เคยอยู่ในรายการ Dancing On Ice 2021 ท่ามกลางรายงานที่เขาดึงออกมา

EXCLUSIVE: Wayne Bridge ไม่เคยอยู่ในไลน์อัพ Dancing On Ice แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาดึงออกมาในนาทีสุดท้าย Wayne Bridge ไม่เคยพูดคุยที่จะแสดง Dancing On Ice 2021 แม้ว่าจะมีรายงานอ้างว่าเขาถูกดึงออกไป