อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ เชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มหันมาศึกษาการรับประทานอาหารประเภท มังสวิรัติ กันเป็นจำนวนมากในขณะนี้ เนื่องจากมีความเชื่อจากสื่อต่างๆ และผลงานวิจัยบางส่วนว่า การรับประทานมังสวิรัติ ทำให้สุขภาพร่างกายดีสะอาด และส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะเชื่อว่าเนื้อสัตว์ทำให้อ้วน และเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

จะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารประเภทมังสวิรัติว่ามีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายจริงหรือไม่ ดีกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างไรบ้าง ลองไปอ่านกันดูดีกว่า

ประเภทของอาหารมังสวิรัติ

– มังสวิรัติบริสุทธิ์

จะเน้นการรับประทานอาหารจำพวกผัก ผลไม้ และพืชต่างๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยที่จะงดรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกชนิด

– มังสวิรัตินม

จะเน้นรับประทานอาหารจำพวกผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชต่างๆ แต่จะต่างจากมังสวิรัติบริสุทธิ์ตรงที่จะรับประทานนม ชีส และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากนมอีกด้วย

– มังสวิรัติไข่

ก็จะเหมือนกับมังสวิรัติกลุ่มอื่นๆคือ รับประทาน ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช แต่จะไม่รับประทานนม จะเปลี่ยนมาเป็นไข่แทน

– มังสวิรัติปลา

โดยจะเน้นรับประทานจำพวกผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช รวมถึงอาหารทะเลต่างๆ

– กึ่งมังสวิรัติ

สำหรับกลุ่มนี้เรียกได้ว่ามีการรับประทานที่หลากหลายมากๆ โดยจะเน้นรับประทานที่ ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชต่างๆ โดยจะรับประทานเนื้อปลา เนื้อไก่ นม ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม รวมถึงไข่ต่างๆ แต่จะไม่รับประทานเพียงแค่เนื้อสัตว์ใหญ่เท่านั้น

เหตุใดคนจึงคิดว่าอาหารมังสวิรัติดีต่อสุขภาพ ?

เนื่องจากว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นจะเน้นที่การรับประทานผักผลไม้ ซึ่งมีคอเลาเตอรอลต่ำและมีไขมันอิ่มตัวสูง คนส่วนใหญ่จึงมองว่านี่คือข้อดีของมังสวิรัติ และเชื่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่งผลให้ความเชื่อนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกว่ารับประทานอาหารประเภทมังสวิรัติจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้ จึงทำให้มีคนจำนวนมากหันมารับประทานมังสวิรัติ จึงเกิดการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของมังสวิรัติอย่างจริงจังในเวลาต่อมา ซึ่งจากการศึกษาได้แจกแจงคุณประโยชน์ของมังสวิรัติไว้ดังต่อไปนี้

– โรคหลอดเลือดหัวใจ

จากการศึกษาทดลอง จากกลุ่มผู้รับประทานมังสวิรัติจำนวน 169 คน กับกลุ่มที่รับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ควบคู่ไปด้วยจำนวน 126 คน จากผลการทดลองพบว่า ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติในกลุ่มนม ได้มีการแสดงประสิทธิภาพด้านการลดระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด รวมถึงผนังหลอดเลือดแดงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากการทำค่าเหล่านี้ลดลง ถือว่าส่งผลดีในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั่นเอง

– นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ได้มีการทำการทดลองแบบขนาดเล็กโดยทดลองกับคนจำนวน 10 คน ซึ่งแบ่งการรับประทานที่แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่ม ได้แก่ รับประทานเนื้อสัตว์ อาหารตะวันตก อาหารที่มีทั้งพืชและเนื้อสัคว์ รวมถึงกลุ่มมังสวิรัตินมและไข่ โดยผ่านไปซักระยะหนึ่งก็ได้ทำการตรวจวัดระดับกรดจากปัสสาวะ เพื่อต้องการตรวจหาความเสี่ยงในการตกผลึกของกรดยูริกในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งผลออกมาว่ากลุ่มมังสวิรัตินมและไข่ ไม่มีผลด้านความเสี่ยงในการเกิดนิ่วที่สุด

– โรคเบาหวาน

จากการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานทดลองรวม 37 ราย โดยรับประทานมังสวิรัติเป็นเวลา 24 สัปดาห์ และได้ทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานมังสวิรัติ ผลที่ได้ก็คือ พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองที่รับประทานมังสวิรัติมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือระดับความไวต่ออินซูลิน รวมถึงมีการลดระดับไขมันในช่องท้อง น้ำหนักตัวลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทดลองอย่ามีนัยสำคัญ และยังพบด้วยว่าหากผู้ป่วยมีการออกกำลังการร่วมด้วยกับการรับประทานมังสวิรัติ จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพผลทดลองด้านต่างให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

การรับประทานมังสวิรัติอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ ?

การรับประทานพืชผัก ผลไม้ และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาพืชที่มีโปรตีนสูงทดแทน และระวังด้วยเพราะว่า พืชผักบางชนิดจะอุดมไปด้วยแป้ง ไขมัน และมีแคลอรี่สูง และอาจจะไม่ได้ปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์เพียงพออีกด้วย เพราะเหตุนี้ต่อให้บริโภคมังสวิรัติก็ควรจะเลือกรับประทานผัก ผลไม้ พืช ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน ควรศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผักชนิดนั้นๆ หรือหากว่าเป็นแบบสำเร็จรูปควรดูฉลากก่อนรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน