เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตตรประเทศ ทางเหนือของอินเดีย ปิดไม่ให้เข้าชมทัชมาฮาลหลังจากได้รับโทรศัพท์ปริศนาสายหนึ่งที่ระบุว่าจะวางระเบิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ สื่อมวลชนในท้องถิ่นสำนักหนึ่ง รายงานว่า ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 1,000 คนมาเยี่ยมชม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ออกจากสถานที่ซึ่งเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย

นอกจากนี้ ยังมีการระดมกำลังตำรวจเพิ่มเติมมารักษาความปลอดภัยทัชมาฮาลด้วย หลังจากได้รับโทรศัพท์ปริศนาสายหนึ่งที่ระบุว่าจะวางระเบิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ สื่อมวลชนในท้องถิ่นสำนักหนึ่ง ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่รู้จักไปทั่วโลก ที่พระจักรพรรดิชาห์ จะฮาน แห่งราชวงศ์โมกุล มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2196 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกแก่นางมุมตาซ มะฮัล