การจัดฟันในเด็ก ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง การจัดฟันในเด็ก ถือเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของบุตรหลานกันมากขึ้น เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟัน จึงพาเด็กไปเข้ารับการจัดฟันตั้งแต่อายุยังน้อย

ซึ่งการจัดฟันในเด็กนั้น ก็มีข้อดีหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างของฟัน ที่จะทำให้ฟันเข้าที่หรืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ปรับโครงสร้างของใบหน้าให้เข้าที่มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสบฟันที่ดีขึ้น และการบดเคี้ยวอาหารที่ดีกว่าเดิม ทำให้เด็กสามารถทำความสะอาดช่องปากและฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทำให้เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีมากขึ้น ป้องกันปัญหาฟันผุ อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาทันตแพทย์ที่คลินิกได้ เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการจัดฟันในเด็ก และมีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย รับรองได้ว่า จะมีความปลอดภัยและทำให้ฟันของบุตรหลานของท่านสวยงามขึ้นอย่างแน่นอน และวันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการจัดฟันในเด็ก เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางสำหรับเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟัน

ซึ่งขั้นตอนการเตรียมตัวของเด็กก่อนที่จะเข้ารับการจัดฟันนั้น อย่างแรกเลยก็คือ การสร้างทัศคติที่ดีเกี่ยวกับการทำฟันให้เด็กๆ เพื่อที่จะช่วยลดความกังวลที่จะเข้าพบทันตแพทย์และเป็นการช่วยปลูกฝังในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีให้กับเด็กๆ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากเด็กหลายคนมีความกลัวที่จะต้องเข้ารับการตรวจฟัน ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ยอมไปเข้ารับการตรวจฟัน อาจจะทำให้เด็กที่สุขภาพช่องปากและฟันที่ไม่ดีได้ ต่อมาถึงขั้นตอนของการเข้ารับการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการทำประวัติผู้เข้ารับการจัดฟัน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบจำลองฟัน ทั้งที่เป็นแบบปูนหรือแบบดิจิตอล

เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม บางที่อาจมีการถ่ายรูปภายในช่องปากและใบหน้าด้วย ประวัติผู้เข้ารับการจัดฟันคือสิ่งจำเป็นมาก เพราะเป็นข้อมูลสำคัญ เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา ต่อมาเมื่อเข้ารับการตรวจประเมินช่องปากแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่ตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และทันตแพทย์จัดฟันจะได้คุยกัน โดยในขั้นตอนนี้ ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการอธิบายถึงปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติของเด็กๆ รวมไปถึงขั้นตอน และวิธีการรักษา ผู้ปกครองสามารถสอบถามสิ่งที่อยากรู้ หรือสงสัยได้ และเมื่อเด็กพร้อมที่จะเข้ารับการจัดฟัน ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา ซึ่งก็ได้แก่ การติดเครื่องมือจัดฟัน และเข้าพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเตรียมตัวของเด็กเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟัน ซึ่งทัศนคติในเรื่องของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะพูดคุยกับบุตรหลานของท่านเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน เพื่อที่จะได้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง และหลังจากการเข้ารับการจัดฟันแล้ว ก็ควรที่จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เด็กๆควรที่จะทำความสะอาดหรือแปรงฟันให้สะอาด และควรมาปรับเครื่องมือการจัดฟันตามที่ทันตแพทย์นัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และระวังอย่าให้เครื่องมือหลุด หลังจากเข้ารับการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรสวมใส่เครื่องมือหรือรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันด้วย เพื่อให้ฟันอยู่ในสภาพที่สวยงาม ทำให้เด็กๆมีฟันที่เรียงตัวสวยงาม เป็นธรรมชาตินั่นเอง ทางคลินิกเราอยากให้เด็กๆทุกคนมีฟันที่สวยงาม มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น